Kampsportsdelegationens beslut!!

Tillstånd för utökad antal ronder är nu klart och beviljat av  Kampsportsdelegationen. Kampsportsdelegationen lämnar Svenska Proffsboxningskommissionen tillstånd att den 10 november 2018 anordna matcher i professionell boxning mellan; – Pezhman Seifkhani och Nuhu Azuma, med en matchtid om högst 24 minuter, åtta ronder å tre minuter, med rondpaus om minst en minut, – Patricia Berghult…